Vi stöttar små och mellanstora arbetsgivare

ARBETSMILJÖ

FÖRBÄTTRINGAR

LEDARUTVECKLING

Byggställning_Holm_2.jpg
sigill_samu_png_digital.png

Utbildare/projektledare

Olov Sjöström  070-6610354

PROJEKTPAKETET !

Vill ni både jobba igenom och bygga bestående arbetssätt för ert eget systematiska arbetsmiljöarbete 

 -Då kör vi  projektpaket !     

  • 6 tillfällen a 4 timmar

  • Arbetsplatsförlagt hos er.

  • Genomlysning av alla era risker.

        -Vid projektets final sitter era policys och rutiner på plats!

IMG_20210318_103435536.jpg

Sök bidrag från AFA försäkring 

Företagsförlagda utbildningar & projektledda uppdrag

Utbildningar

Arbetsmiljö med SAM och BAM.

Eller kunskapsutbildningar för truck eller härdplast !

IMG_4854.jpg

Konsult-insatser

Riskbedöm en knepig process eller ta itu med en riktad temarond. Kanske en uppföljning efter arbetsmiljöverkets besök

IMG_20201208_114411098_edited.jpg

Organisationsbygge

Vi stöttar er med era första tjänstebeskrivningarna och plockar ihop en "lagom" utbildning i ledarskap.

Referensföretag 

Diplomerade på Umeågalan !

Ume%C3%83%C2%A5gala_edited.jpg

Holm Bygg&Måleri i Umeå                              Holm Bygg&Måleri AB har nu en riktigt genomarbetad arbetsmiljöstatus för sina nästan 25 hantverkare.Kompetensbyggarnas praktiska och inspirerande projektlösning har skapat ett stort engagemang rakt igenom hela vår organisation.Vi växer som organisation och tittar redan på nya uppdrag för Kompetensbyggarna ute hos oss.Utbildningar och projektlösningar inom ledarskap och organisationsutveckling kan bli nästa steg säger företagets VD Sebastian Holm

 

 

 

Frakttjänst i Umeå AB.

-Kompetensbyggarnas upplägg passar oss perfekt när vi vill ha hjälp med vårt systematiska arbetsmiljöarbete berättar Lars Westergren på Frakttjänst i Umeå.  Kompetensbyggarna kommer ut och utbildar samt driver parallellt hela arbetsmiljöprojektet här ute hos oss på firman. Dom projektleder,kartlägger och utbildar ledningsgrupp och skyddsombud med en effektiv ,systematisk och tydlig tidsplan.

-Efter de här arbetsmiljöprojektet så känner vi oss lugna och vi har dessutom grunderna för att kunna driva vidare vårt eget systematiska arbetsmiljöarbete vidare avslutar Lars.

 

 

 

L-entreprenad och Bjöörns-maskin          Peter Lundberg är en av delägarna och berättar att dom nu vill bli en ännu bättre arbetsgivare genom att anlita Olov Sjöström från Kompetensbyggarna i Norr som projektledare i sin arbetsmiljösatsning.

-Olovs uppdrag blir att stötta oss med att lägga en bra grund för att komma vidare i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Projektet i sig ska förbereda en struktur , och skapa goda förutsättningar för ett eget långsiktigt arbetsmiljöarbete med både lagkrav och våra medarbetares trivsel och säkerhet i fokus

 

 

 

Projektledning & utbildare 

       

Konsult Olov Sjöström

Telefon 070-6610354

olov@kompetensbyggarna.se

Skolgatan 33

91534 Ånäset

Om oss

 

Kompetenbyggarna vill hjälpa små och mellanstora arbetsgivare med lagkrav och lösningar inom hela arbetsmiljöområdet. Konsultstöd i förbättringsarbeten och ledarutveckling som skall generera utveckling för våra beställare. 

Konsult-tjänster

 

Workshops

Kartläggningar

Risk och ronder

 

 

Utbildningar

BAM  Bättre arbetsmiljö

SAM  Systematiskt arbetsmiljöarbete

MAS  Medarbetarsamtal