ARBETSMILJÖ

FÖRBÄTTRINGAR

LEDARUTVECKLING

Konsultstöd till små och mellanstora arbetsgivare

Populära arbetsmiljöpaket!
Eliminerar onödiga arbetsmiljöböter och
förebygger den allvarliga arbetsplatsolyckan.
  • Arbetsplatsförlagda paketlösning för utbildning.
  • 5-6 träffar med utbildning och praktiska aktiviteter 
  • Upprättande av egna rutiner för säkerhet. 

 

Diplomering efter slutfört projekt.

Gående skyddsrond

med den nya 

anpassade checklistan.

Konkreta resultat av utbildningsprojektets arbeten.

Utbildningsdiplomering dokumenterar sertifieringsnivån för det systematiska arbetsmiljöarbete

Företagsförlagda ,

utvalda relevanta utbildningsmoduler.

Diplomerade på Umeågalan !

Holm Bygg&Måleri i Umeå                              Holm Bygg&Måleri AB har nu en riktigt genomarbetad arbetsmiljöstatus för sina nästan 25 hantverkare.Kompetensbyggarnas praktiska och inspirerande projektlösning har skapat ett stort engagemang rakt igenom hela vår organisation.Vi växer som organisation och tittar redan på nya uppdrag för Kompetensbyggarna ute hos oss.Utbildningar och projektlösningar inom ledarskap och organisationsutveckling kan bli nästa steg säger företagets VD Sebastian Holm

 

 

 

Frakttjänst i Umeå AB.

-Kompetensbyggarnas upplägg passar oss perfekt när vi vill ha hjälp med vårt systematiska arbetsmiljöarbete berättar Lars Westergren på Frakttjänst i Umeå.  Kompetensbyggarna kommer ut och utbildar samt driver parallellt hela arbetsmiljöprojektet här ute hos oss på firman. Dom projektleder,kartlägger och utbildar ledningsgrupp och skyddsombud med en effektiv ,systematisk och tydlig tidsplan.

-Efter de här arbetsmiljöprojektet så känner vi oss lugna och vi har dessutom grunderna för att kunna driva vidare vårt eget systematiska arbetsmiljöarbete vidare avslutar Lars.

 

 

 

L-entreprenad och Bjöörns-maskin          Peter Lundberg är en av delägarna och berättar att dom nu vill bli en ännu bättre arbetsgivare genom att anlita Olov Sjöström från Kompetensbyggarna i Norr som projektledare i sin arbetsmiljösatsning.

-Olovs uppdrag blir att stötta oss med att lägga en bra grund för att komma vidare i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Projektet i sig ska förbereda en struktur , och skapa goda förutsättningar för ett eget långsiktigt arbetsmiljöarbete med både lagkrav och våra medarbetares trivsel och säkerhet i fokus

 

 

 

Projektledning&utbildare 

       

Konsult Olov Sjöström

Telefon 070-6610354

olov@kompetensbyggarna.se

Bygdeträskvägen 58 

91596 Flarken

Om oss

 

Kompetenbyggarna vill hjälpa små och mellanstora arbetsgivare med lagkrav och lösningar inom hela arbetsmiljöområdet. Konsultstöd i förbättringsarbeten och ledarutveckling som skall generera utveckling för våra beställare. 

Konsult-tjänster

 

Workshops

Kartläggningar

Risk och ronder

 

 

Utbildningar

BAM  Bättre arbetsmiljö

SAM  Systematiskt arbetsmiljöarbete

MAS  Medarbetarsamtal

  • c-facebook
  • Twitter Classic
  • Google Classic