ARBETSMILJÖ

FÖRBÄTTRINGAR

LEDARUTVECKLING

Konsultstöd till små och mellanstora arbetsgivare

Populärt arbetsmiljöprojekt , eliminerar onödiga arbetsmiljöböter!
  • Arbetsplatsförlagd paketlösning, utbildning.
  • 4-5 träffar med kartläggning och screening. 
  • Upprättande av egna rutiner för säkerhet. 
- Syftet är att hitta praktiska lösningar för att slippa onödiga böter och minska risken för att anställda utsätts för den allvarliga arbetsplatsolyckan. 
 

 

-Kompetensbyggarnas upplägg passar oss perfekt när vi vill ha hjälp med vårt systematiska arbetsmiljöarbete berättar Lars Westergren på Frakttjänst i Umeå.  Kompetensbyggarna kommer ut och driver hela arbetsmiljöprojektet här ute hos oss på firman. Dom projektleder,kartlägger och utbildar ledningsgrupp och skyddsombud med en effektiv ,systematisk och tydlig tidsplan.

-Efter de här arbetsmiljöprojektet så känner vi oss lugna och vi har dessutom grunderna för att kunna driva vidare vårt eget systematiska arbetsmiljöarbete vidare avslutar Lars.

 

 

 

L-entreprenad och Bjöörns-maskin anlitar Kompetensbyggarna ! Peter Lundberg är en av delägarna och berättar att dom nu vill bli en ännu bättre arbetsgivare genom att anlita Olov Sjöström från Kompetensbyggarna i Norr som projektledare i sin arbetsmiljösatsning.

-Olovs uppdrag blir att stötta oss med att lägga en bra grund för att komma vidare i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Projektet i sig ska förbereda en struktur , och skapa goda förutsättningar för ett eget långsiktigt arbetsmiljöarbete med både lagkrav och våra medarbetares trivsel och säkerhet i fokus

 

 

 

Projektledning&utbildare 

       

Konsult Olov Sjöström

Telefon 070-6610354

olov@kompetensbyggarna.se

Bygdeträskvägen 58 

91596 Flarken

Husmontage

       

Konsult Jonatan Sjöström

Telefon 070-6157762

Ängesvägen 3

90320 Umeå

Om oss

 

Kompetenbyggarna vill hjälpa små och mellanstora arbetsgivare med lagkrav och lösningar inom hela arbetsmiljöområdet. Konsultstöd i förbättringsarbeten och ledarutveckling som skall generera utveckling för våra beställare. 

Konsult-tjänster

 

Workshops

Kartläggningar

Risk och ronder

 

 

Utbildningar

BAM  Bättre arbetsmiljö

SAM  Systematiskt arbetsmiljöarbete

MAS  Medarbetarsamtal

  • c-facebook
  • Twitter Classic
  • Google Classic