Konsult

tjänster:

Workshops

 

 

Lära och bygga ert eget SAM

Hur kan vi förhålla oss till dom 13 lagkraven i SAM                    ( systematiskt arbetsmiljöarbete) Tillsammans lägger vi grunden för ert SAM . 

Riskarbetets upplägg i er organisation

Tillsammans bygger vi ihop en anpassad strategi och systematik för ert riskarbete i samverkan.

 

Åtgärder efter AV.jpg
förebygg.pptx.jpg
Böter.jpg
Kartläggningar

Screena verksamhet utifrån AV: s saktionslista

Undvik sanktionsavgifter genom att genomlysa verksamhet genom sanktionlistan

Tolkning och åtgärdplan 

Vi tolkar och förslår åtgärdsförslag på  krav efter AV:s besök

Verksamhetskartläggning inför riskinventering.

 

Risk-inventering utifrån gällande AFS:ar

Riskbedömningar och ronder

 

Skyddsronder

Gående rond utifrån checklista.

 

Temaronder

Ronder utifrån lagstadgade undersökningar och AFS.

Förstärkt rond 

Förstärkt rond inför arbetsmiljöverkets inspektion

Process-byggnad

Dokument SAM-struktur ( SharePoint)

Företagsanpassat digitalt dokument-bibliotek

SAM-rutiner

Arbetssätt och rutiner för chef och skyddsombud

Introduktion

Introduktionsrutier, checklista för nyanställning och praktikanter

Förbättringsverktyg

 

Grundorsaksanalyser

Företagsanpassat digitalt dokument-bibliotek

PDCA metodik

Plan, Do, Check och Akt. En internationellt verktyg för 

systematik och förbättringar 

Kaizen team

Kaizen är japanska och betyder "snabb" . Kaizen teamet är en metodik för organiserad grupp och teampedagogik som är effektiv  i förbättringsarbeten.

Ledarskapsutveckling

Medarbetarsamtalet

.

Det svåra samtalet

,

Introduktion