top of page

Vi projektleder er !

Genom förbättrade verksamhetsprocesser och ledarskapsutveckling hjälper vi er  till bättre leveransförmåga, sänkta kostnader och minskad kapitalbindning. 

 

Cirkel 2.jpg

Troliga aktiviteter i projektet 
1) Tillsammans kartlägger vi era processer 

2)Vi ritar upp processen för att få samsyn och överblick i gruppen. 
3) Systematisk analyserar vi varje steg.
4) Projektet jobbar fram åtgärdsförslag.
5) Upprätta åtgärdsplan
6) Utför åtgärder .
- Vi följer er hela vägen 

 

Cirkel 3.jpg

- Vi följer er hela vägen .
För att skapa en stabil process så bistår vi er även med att presentera och
utbilda er personal i nya
rutiner och arbetssätt. 
 

bottom of page