BAM -grund 
Bättre arbetsmiljö 
2 dagar

En utbildning för skyddsombud såväl som för dig med arbetsmiljöansvar. Lärarhandlett, arbetsplatsförlagt arbetsmiljöutbildning som ger er den grundkunskap ni behöver för att förebygga och följa upp just era arbetsmiljörisker utifrån arbetsmiljöverkets krav.

SAM -grund 
Systematiskt arbetsmiljöarbete
1 dag

Arbetsplatsförlagd utbildning med teoretiska och praktiska övningar -Vi penetrerar er verksamhet och speglar lagkrav och arbetssätt utifrån lagkraven i AFS:en 2007:1 

Stora arbetsmiljöpaketet.
6 tillfällen under 5-6 veckors period

Arbetsplatsförlagt utbildningsprojekt med 6st utbildningsmoduler . Ett samverkansupplägg där ni med hjälp av utbildare och projektledare tränar och bygger ert arbetsmiljöteam .Chef, skyddsombud och HR.

Modul 1 -

SAM –i samverkan.                                  Praktisk arbetsfördelning i arbetsmiljöteamet.

SAM i praktiken                                        Arbetssätt, goda exempel för grundläggning och systematik.

Modul 2

BAM i praktiken                                        Identifiera och tolka verksamhetens genom berörda AFS:ar

Arbetsmiljö-kartläggning     Metoder och verktyg för genomgripande riskkartläggning.

Modul 3

Riskbedömning i praktiken.                     Riskfaktorer och modeller för riskbedömningsprocesser.

Utredning och åtgärder      Metodträning enligt M.T.O. Människan, tekniken och organisationen.

Modul 4

Kemiska hälsorisker                                 Arbetssätt för riskarbete med kemikalieprodukter och arbetsmoment.

Modul 5

Krisläge.                                                   ” Är vi beredda” Förbered kris och olycka. Kunskap och checklistor.

Olycka/nödläge                                        Kunskap och rutiner förstahjälpen,utrymning och nödlägessituation.

Modul 6

Risk och friskfaktorer                               ”Hela människan”. Hälsopåverkande livsstils-faktorer.

OSAS                                      Balansen mellan krav och resurser. Arbetsplatsens sociala samspel och vikten av arbetets styrning

Arbetsmiljö för alla

4 timmars utbildningsdag för hela medarbetargruppen.  

 Forumet för arbetsmiljöteamet att implementera rutiner och kunskap om företagets risk och friskfaktorer.

Del1

Medarbetarens handlingsansvar

Del2

Identifiera era risker

Del3

Genomgång av företagets styrande säkerhetsrutiner.

Ledarverkstan
För den nya arbetsledaren eller för VD vill få praktiska verktyg för ledarskap

Modul 1

Medarbetarsamtal

Modul 2

Ledarens plattform

Modul 3

Gruppdynamik

Modul 4

Medarbetaren

Modul 5

Tidiga signaler 

Modul 6

Mitt eget ledarskap

Kemiska högrisker

4 timmars utbildningsmodul

Identifiera och förstå de fysiska ohälsorisker med dom riktigt "röda" kemikaliska skadeämnena på er arbetsplats.

Del1

Lösningsmedel

Del2

Isocyanater,härdplaster

Del3

Riskbedömningsprocessen i praktiken

  • c-facebook
  • Twitter Classic
  • Google Classic