top of page
BAS P/U i praktiken 
Byggarbetsmiljösamordnare 
2 halvdagar

Utbildningen för dig som redan har erfarenhet av byggprojekt men saknar formell  BAS P/U utbildning eller har en utbildning i bagaget men inte har dom praktiska verktygen för att " göra" det som förväntas på just era byggprojekt..  Genererar utbildningsbevis enligt arbetsmiljöverkets krav på byggarbetsmiljösamordning. 

Bild Bas p.jpg
BAM -grund 
Bättre arbetsmiljö 
1 dag

En utbildning för skyddsombud såväl som för dig med arbetsmiljöansvar.Ger er den grundkunskap ni behöver för att förebygga och följa upp just era arbetsmiljörisker utifrån arbetsmiljöverkets krav.

IMG_4854.jpg
SAM -grund 
Systematiskt arbetsmiljöarbete1 dag

Arbetsplatsförlagd utbildning med teoretiska och praktiska övningar -Vi penetrerar er verksamhet och speglar lagkrav och arbetssätt utifrån lagkraven i AFS:en 2007:1 

IMG_4840.jpg
Truckutbildning B1&C2

Valideringsutbildning

Upplägget riktar sig till er som har personal som redan har praktisk erfarenhet av trucktyper B1 och C2 ( C2=hjullastare godshantering )  men saknar den teoretiska , dokumenterade för utbildningsbevis.

Bild1.JPG
Arbetsmiljö för alla

4 timmars utbildningsdag för hela medarbetargruppen.  

Forumet för arbetsmiljöteamet att implementera rutiner och kunskap om företagets risk och friskfaktorer.

5_edited.jpg
Arbetsmiljöpaketet
6 tillfällen a 4 timmar

Arbetsplatsförlagt utbildningsprojekt Projektledarlett kombiprojekt med utbildning BAM,SAM med parallellt praktiskt arbete där vi skapar upp era rutiner, handling och åtgärdsplaner.

IMG_20201119_101952677_edited_edited.jpg
Härdplastutbildning

4 timmars utbildningsmodul

Identifiera och förstå de fysiska ohälsorisker med dom riktigt "röda" kemikaliska skadeämnena på er arbetsplats.

IMG_20201208_133331070_edited.jpg
Ledarverkstan
För den nya arbetsledaren eller för VD vill få praktiska verktyg för ledarskap

Modul 1

Medarbetarsamtal

Modul 2

Ledarens plattform

Modul 3

Gruppdynamik

Modul 4

Medarbetaren

Modul 5

Tidiga signaler 

Modul 6

Mitt eget ledarskap

IMG_20201006_112003906_edited_edited.jpg
bottom of page