top of page

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

1. Introduktion

Denna dataskyddspolicy beskriver hur Kompetensbyggarna Umeå AB  samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi värdesätter din integritet och strävar efter att hantera dina uppgifter med högsta försiktighet och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in följande personuppgifter:

 • Namn

 • Kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer)

 • Adress

 • Betalningsinformation (vid behov)

 • Annan information som du frivilligt delar med oss.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla våra tjänster och produkter

 • Kontakta dig angående dina beställningar eller förfrågningar

 • Förbättra våra tjänster och webbplatser

 • Skicka marknadsföringskommunikation (om du har samtyckt till detta)

 • Uppfylla lagliga krav och skyldigheter.

4. Delar vi dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter, förutom i följande situationer:

 • Med ditt samtycke

 • När det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig

 • När det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, radering eller förlust.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att dra tillbaka ditt samtycke och begära radering av dina uppgifter, om det inte strider mot lagliga skyldigheter. Kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.

7. Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

8. Kontakta oss

Om du har frågor eller bekymmer angående vår hantering av dina personuppgifter, kontakta oss på 070-6610354 eller olov@kompetensbyggarna.se

bottom of page